Corverskamp

Van 14 juni tot 16 juni gaat De Corvers weer op kamp!

We zullen vrijdagmiddag vertrekken vanaf de Corverskuil. Op zondag aan het eind van de middag zullen we afsluiten met patatjes op het clubhuis.

Het thema van dit jaar is: Hawaï!

De kosten voor het kampweekend, inclusief eten, drinken en alle activiteiten, zullen zo’n 55 euro per persoon bedragen.

Rond mei komt alle kampinformatie beschikbaar. Tijdens de trainingsavonden zal iedere kampdeelnemer een kampboekje uitgereikt krijgen! 
In het kampboekje zal ook een formulier zitten waar je belangrijke informatie over jezelf in kan vullen. We verwachten dat je deze voor het kamp invult, en inlevert bij de Activiteitencommissie.

Schrijf je in voor het kamp via activiteiten@decorvers.nl! Geef daarbij je naam en team op.

Voor vragen over het kamp, kun je je richten tot de Activiteitencommissie door een mailtje te sturen naar activiteiten@decorvers.nl, of door een lid van de AC aan te spreken of een berichtje te sturen.

Informatieavond voor ouders
In mei zullen we ook een informatieavond hebben voor ouders. Op deze korte kampmeeting zal alle praktische informatie aan ouders medegedeeld worden, zoals hoe het geregeld is met vervoer en begeleiding e.d.
De precieze datum en tijd zullen nog worden aangekondigd; deze is afhankelijk van de trainingstijden op het veld.

Sharing is caring!