Voorzitter Secretariaat Penningmeester
Hanneke Visser  Marloes de Jager Arnoud Frankvoort
voorzitter@decorvers.nl info@decorvers.nl penningmeester@decorvers.nl
06-20972705  06-30565743 06-50222210

Binnen de Corvers zijn er een aantal commissies die elk een aandachtsgebied hebben binnen de vereniging. Hieronder kun je lezen welke commissies er zijn, wat ze doen en welke leden ze hebben.

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan één van de commissies? Neem dan contact met ze op!

Activiteitencommissie
Lizet van Meningen
activiteiten@decorvers.nl
jeugdwelzijn, activiteiten, schoolkorfbal
leden: Nico Cramer, Sharon Bins, Bastian Westerhof, Rianne Eenling

Technischecommissie
Sanne van Meningen
tc@decorvers.nl
teamindelingen jeugd en senioren, korfbaltechnische en wedstrijdzaken.
leden:  Hans Mors, Monique Scholten

Wedstrijdsecretaris Senioren
Vacant. Junioren en Senioren schrijven af bij hun aanvoerder/coach
Wedstrijdsecretaris Jeugd
Vacant. Jeugdleden schrijven af bij Hanneke

Accommodatiecommissie:
vacant
accommodatie@decorvers.nl
beheer en onderhoud gebouwen, sportterrein en materiaal
leden: Dick Kleijne, Rob Huisman

Communicatie Commissie
Marloes de Jager
communicatie@decorvers.nl
Beheer agenda, website, nieuwsbriefredactie en verspreiding, sponsoring
leden:  Nico Cramer, Bram Hagen, Mitchel Bins, Davey Poort

Kantinecommissie:
John Voorbij
kantine@decorvers.nl
Leden: Davey Poort, Constant Nijhof, Lia Huisman, Jan Hagen

Vrijwilligerscommissie:
Hans Mors
vrijwilligers@decorvers.nl
Werving en coördinatie van de vrijwilligers binnen de vereniging
Leden: Linda van den Brink

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie zorgt voor sociale binding binnen de vereniging. Dit wordt gerealiseerd door de organisatie van diverse activiteiten voor zowel de jeugd als voor de senioren.

Technische commissie
De technische commissie is verantwoordelijk voor alle korfbaltechnische zaken binnen de vereniging. Door een algemeen technisch beleid op te stellen zijn goed opgeleide trainers/coaches in staat de leden van de vereniging te trainen.

Communicatie commissie
De communicatie commissie is in eerste instantie verantwoordelijk voor ledenbinding. Ten tweede voor leden werving. Ledenbinding wordt verzorgd door via diverse kanalen te communiceren met leden over verenigingszaken. Door middel van sponsoring worden inkomsten gegenereerd waardoor contributie op een concurrerend niveau blijft met andere sportverenigingen, wat weer bijdraagt aan ledenwerving en drempelverlagend werkt voor ledenwerving.

Kantine commissie
De kantine commissie is verantwoordelijk voor het algemene beheer van de kantine en van de bar en keuken in het bijzonder. Het beheren gebeurt volgens de wet en regelgeving.

Accommodatie commissie
De accommodatie commissie is verantwoordelijk voor het intern en extern onderhouden van de accommodaties en voor het onderhoud van het korfbalmateriaal.

Technische commissie
De technische commissie is verantwoordelijk voor alle korfbaltechnische zaken binnen de vereniging. Door een algemeen technisch beleid op te stellen zijn goed opgeleide trainers/coaches in staat de leden van de vereniging te trainen.

Vrijwilligerscommissie:
Werving en inzet van vrijwilligers binnen de vereniging.