Zaalwachtinformatie

Belangrijkste taken zaalwacht:

  • Bewaking berging
  • Bediening scorebord

De nooddeuren mogen open om de ruimte te kunnen ventileren.

Jurytafel
In het zaalseizoen hoort bij elke wedstrijd een zaalwacht of zaalcommissaris aanwezig te zijn bij wedstrijden. Zoals voorgaande jaren hebben we ook ouders ingezet, omdat het anders iedere keer dezelfde mensen zijn die hele zaterdagmiddagen in de sporthal zitten. Vaak zitten enkele jeugdleden aan een tafel om de stand bij te houden, maar de verantwoordelijkheden van een zaalwacht gaan veel verder. Het KNKV vraagt aandacht om deze taak serieus te nemen en heeft daarvoor een aantal aanwijzingen in de leidraad competitie opgenomen.
Alle benodigdheden zitten in de zaalwachtmap in ons kastje.

Materiaal
Het materiaal zoals palen, platen en manden liggen direct voor het pakken. De ballen liggen in het kastje van De Corvers. Hiervoor is een sleutel nodig. Deze is in bezit van de wedstrijdsecretaris of bij enkele coaches. Losse ballen graag weer in het hokje leggen, zodat die niet kwijtraken.

Veiligheid
Het is aan de jurytafel om ook te zorgen voor de veiligheid in de zaal. Verder mogen er geen kinderen in het materiaalhok spelen. Mocht er een ongeluk gebeuren omdat ze ergens vanaf vallen, dan is De Corvers aansprakelijk.

Verbanddoos
Er is een verbanddoos aanwezig in het kastje van De Corvers, alsmede in de EHBO-kamer in de sporthal. Verder liggen er in de ijskast  in de EHBO-kamer ice packs. Laat deze nooit direct op de blote huid leggen, maar altijd met een doek erom. De ice packs niet meegeven, deze zijn namelijk niet van ons.

Scorebord
Het scorebord wordt bediend met een zilvergrijze koffer. Deze dient geplaatst te worden op een tafel, in de opening van het rolluik van de berging (materiaalhok). Er staan ook stoelen.

Aansluiten:
Het scorebord wordt bediend met een zilvergrijze koffer. Voor de eerste wedstrijd van de dag kan deze koffer gepakt worden uit het EHBO-hok in de zaal. U opent de koffer en sluit de elektra aan. Twee kabels worden uit de koffer met stekkeropeningen in de muur in de berging verbonden. Het stopcontact zit onder een klepje dat lijkt op een lichtschakelaar. Na het aansluiten van beide kabels gaat het display branden.

Bediening:
Toets de speelduur in: druk KLOK en dan 3 0 0 0 voor b.v. 30 minuten.
(Zet de schakelaar op aftellen: AF|OP. Keuze staat op het display.)
Druk op start en stop op aanwijzen van de scheidsrechter: START|STOP.
Druk bij een doelpunt op: THUIS of GASTEN en dan + 1: U ziet de score in de display van de koffer.
Na de pauze de tijd weer opnieuw instellen.

  • I.v.m. beperkte zaalhuur is er dikwijls weinig tijd tussen de wedstrijden. Gaarne direct na de eerste helft (in de rust) de klok op +- 4 minuten zetten, om de vaart erin te houden.
  • Bij hogere teams wordt doorgaans bij elke laatste minuut de tijd stilgezet. Spreek dit vooraf met de scheidsrechter af.

Eigen scheidsrechters
Voor onze eigen scheidsrechters liggen zwarte shirts in het kastje. Deze kunnen ze gebruiken en dan zelf wassen en weer inleveren. Ook liggen daar extra fluitjes. Deze graag weer terugnemen.

Externe scheidsrechters
Deze komen zich bij de zaalwacht melden. Vraag even of er nog speciale zaken zijn die hij graag zou willen zien. Spreek ook even af hoe je met de laatste minuut moet omgaan. Er zijn scheidsrechters die de tijd gewoon door willen laten lopen (eigen scheidsrechters) en er zijn scheidsrechter waarbij de laatste minuut stil gezet moet worden. Zo kan de scheidsrechter zelf nog tijd bijtrekken mochten er blessures zijn geweest o.i.d..

Reserve-scheidsrechtersmateriaal
Een extra set rode en gele kaarten, een fluitje en een reserve stopwatch liggen in een kastje voor het geval de elektronische klok niet werkt. Indien een scheidsrechter niet op komt dagen, hoort de zaalwacht met de coach van de betreffende ploeg iemand aan te wijzen die de wedstrijd leidt. Dit mag dan ook iemand van de tegenpartij zijn.

Competitieprogramma
Op het wedstrijdprogramma staan alle wedstrijden met de van dienst doende scheidsrechters en zaalwachten vermeld.

Lijst van belangrijke telefoonnummers
Tevens is er een lijst met belangrijke telefoonnummers zoals beheerder, dokterscentrale, dokter, etc.

Statuten en reglementen
Dit is een schema waarin alle bepalingen (speeltijd, balmaat, paalhoogte, aantal speler-vervangingen e.d.) zijn opgenomen. Deze is te vinden in het scheidsrechtersmapje.