Spelregels

Pagina ”Scheidsrechtersinformatie”

  • Spelregelboekje (KNKV)
    In dit spelregelboekje vind je een korte samenvatting van de officiële korfbalspelregels. De belangrijkste regels staan eenvoudig uitgelegd.
  • Spelregeldocument (KNKV)
    Dit document bevat alle spelregels, zoals die per 01 september 2022 van toepassing zijn.
  • Spelbepalingen (KNKV)
    In de spelbepalingen vind je het schema met per leeftijdscategorie; de maximale leeftijd per team, de maximale gemiddelde leeftijd per team, verhouding van dames en heren, balmaat, paalhoogte, veldafmetingen, wedstrijdduur, wisseling van vak en het aantal wissels.

Spelregels
Korfbal is een balsport met één bal die je door een korf moet gooien. Elk team heeft een korf die op een hoogte van 3½ meter is opgehangen aan een paal. Bij de jongere jeugd is de korf minder hoog, namelijk 2, 2½ of 3 meter. Het team dat de meeste doelpunten maakt wint. Een geldig doelpunt wordt gemaakt door de bal van bovenaf door de korf van de tegenpartij te gooien.

Veld
Het korfbalveld is voor senioren en junioren 40 bij 20 meter en is verdeeld in twee vakken (helften van het speelveld). Eén van de vakken is het aanvalsvak, het andere is het verdedigingsvak. Een team plaatst twee dames en twee heren in het aanvalsvak, de andere vier spelers in het verdedigingsvak. Elke keer als er twee doelpunten gescoord zijn wordt er van vak en functie gewisseld.

Jeugd
Bij de F-jeugd (van 6 t/m 8 jaar) wordt éénvakskorfbal gespeeld. Hierbij moet je zowel aanvallen als verdedigen over het hele veld. Bij de E-jeugd (van 8 t/m 10 jaar), D-jeugd (van 10 t/m 12 jaar), C-jeugd (van 12 t/m 14 jaar), B-jeugd (14 t/m 16 jaar) en A-jeugd (16 t/m 18 jaar) wordt in twee vakken gespeeld. Er wordt afhankelijk van de leeftijdscategorie en speelsterkte gewisseld van vak en functie na 10 tot 12½ minuut, of nadat er twee doelpunten zijn gescoord. De spelers uit het verdedigingsvak gaan naar het aanvalsvak, en andersom.

Scoren
Punten worden behaald wanneer de bal door de korf van de tegenpartij gaat. Deze moet van boven naar beneden èn volledig door de korf vallen. Van onderaf scoren is dus niet toegestaan. Mocht de bal van bovenaf in de korf vallen, maar door het effect dat er aan de bal zit, de korf ook weer aan de bovenkant verlaten, dan telt dit eveneens niet mee. Iedere keer dat de bal door de korf valt, telt dit als één punt.

Een doelpunt kan worden gemaakt door een afstandsschot of een doorloopbal. Bij een afstandsschot schiet een speler van afstand (zes tot ruim tien meter) de bal in de korf. Bij een doorloopbal loopt de speler de directe tegenstander voorbij en krijgt de bal aangespeeld door een medespeler die zich meestal in de buurt van de korf heeft opgesteld. De speler ‘schiet’ de bal onderhands in de loop. Verder bestaat er nog de korte kans waarbij er van korte afstand geschoten wordt, dit komt vooral veel voor bij vrije ballen.

Een bijzondere vorm van scoren is de strafworp. Als de verdediging van de ene partij de aanval van de andere partij op onreglementaire wijze hindert bij het schieten, wordt een strafworp toegekend. Één speler van de aanvallende partij mag vanaf 2½ meter voor de korf ongehinderd een doelpoging doen. Alle andere spelers moeten daarbij op minimaal 2½ meter afstand van de paal en de schutter blijven.

Een andere manier op te scoren is de vrije bal. Een vrije bal wordt gegeven als er een overtreding wordt gemaakt die niet erg genoeg wordt bevonden voor een strafworp. Bij deze spelonderbreking moeten alle spelers 2½ meter afstand nemen van de nemer van de vrije bal. Ook mogen de spelers van de aanvallende partij niet binnen een afstand van 2½ meter van elkaar af staan.

Verdedigen
Een aanval kan door de tegenpartij worden verdedigd. Indien de verdediger zich tussen aanvaller en korf opstelt, op een afstand waarbij hij/zij de schouder van de tegenspeler kan aanraken en wanneer hij/zij de aanvaller aankijkt, is de aanvaller verdedigd, en mag deze niet op de korf schieten. Bij het verdedigen geldt dat dames alleen dames mogen verdedigen, en de heren alleen heren. Als een dame een doelpoging waagt, die verdedigd wordt door een heer, wordt er een strafworp gegeven. Omgekeerd is dat uiteraard ook het geval. Wél mag er onderling van tegenstander worden gewisseld, zolang deze van dezelfde sekse is.

Lopen
Een speler die in balbezit is, mag niet lopen met de bal. In de praktijk betekent dit dat één voet van een stilstaande speler niet mag bewegen. Zodra de bal is afgespeeld mag uiteraard weer worden gelopen.

Deze regel heeft tot gevolg dat veel van de acties (bijna per definitie) wel van de andere drie spelers in het aanvalsvak moeten komen. Een speler, die zojuist de bal heeft afgespeeld, zal direct weer in actie komen om zich vrij te lopen en aanspeelbaar te zijn. Korfbal is daardoor van nature een beweeglijk en explosief spel.

Korf
Zoals hierboven al was vermeld, hangt bovenaan de paal een korf. Dit is een ronde mand zonder bodem. Van oudsher wordt deze mand van riet gemaakt. Dit natuurlijke materiaal leverde echter nogal wat verschillen in korven op. Met name bij regelmatig gebruikte, vaak oudere manden hing de voorkant nog wel eens duidelijk naar beneden. Hieraan is een einde gekomen met de komst van de kunststofkorf.