Corona

Weer het veld op met voorwaarden

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het trainen in de zaal niet (of niet behoorlijk) mogelijk. De TC en het bestuur van De Corvers hebben hun best gedaan om een maand eerder dan normaal te kunnen gaan trainen op het veld. Ook de huidige sport-gerelateerde coronamaatregelen van de lockdown laten wat toe. Hierom starten alle teams vanaf dinsdag 02 maart 2021 met het trainen op het veld! We zijn blij om weer van start te kunnen gaan, en hopen dat we op deze manier weer gezelligheid en beweging kunnen bieden.

Om contactbesmettingen te voorkomen, traint elk team voorlopig één keer per week. Wedstrijden worden nog niet gespeeld, omdat de KNKV de competitie heeft afgelast. De trainingstijden zijn als volgt:

Dinsdag

18.30 – 19.30​B1 & A2
19.30 – 20.30​A1 & 1e*

Donderdag

18.30 – 19.30​D1, D2 & recreanten
19.30 – 20.30​C1 & B2

* Het 1e begint op dinsdag 09 maart met trainen.


Aan het trainen zitten strikte voorwaarden. Het virus gaat nog steeds rond, dus we moeten ons allemaal voorzichtig gedragen. Bij extra ruimte hoort extra verantwoordelijkheid. We gaan uit van ieders medewerking, en hopen dat iedereen zich aan de regels houdt zodat we kunnen blijven sporten!

We vragen de trainers nadrukkelijk op naleving van de regels te letten.

Algemeen• De kantine en kleedkamers zijn gesloten (vul je bidon thuis en ga thuis naar het toilet!);• Houd voor en na het sporten altijd ten minste 1½ meter afstand;• Je komt alleen naar het veld als jij geen klachten hebt en je niet in contact bent geweest met iemand uit je omgeving met corona;• Publiek is niet toegestaan. Ouders/verzorgers kunnen hun kind alleen brengen en halen – ze mogen niet op of naast de velden aanwezig zijn. 

Voor spelers t/m 26 jaar geldt:• Er mogen geen activiteiten binnen plaatsvinden, alleen in de buitenlucht;• Qua trainingen zijn er geen beperkingen; tijdens het sporten hoeft er geen 1½ meter afstand gehouden te worden.• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:• Er mogen geen activiteiten binnen plaatsvinden, alleen in de buitenlucht;• Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1½ meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1½ meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1½ meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet;• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;

NOC*NSF – Protocol verantwoord sporten (geldig vanaf 03 maart)

Veel plezier op het veld, en blijf gezond

De TC
Angélique, Sanne en Bas