In memoriam: Erelid Dick Kleyne

Afgelopen dinsdag ontvingen wij het droevige bericht dat ons Erelid, Dick Kleyne, op 5 december op 93-jarige leeftijd is overleden.

Op 2 januari 1946 begon Dick aan zijn carrière in de korfbalsport. Hij was dus 76 jaar lid van onze vereniging en daarmee ook ons oudste lid. Dick was eerst jarenlang lid van Excelsior en heeft tot op bewonderenswaardige leeftijd de sport bedreven.

Dick was duidelijk een stille, maar zeer harde werker. Altijd in de accommodatiecommissie. Druk met herstellen, schoonmaken en opruimen van het materiaal. Schilderen van korfbalpalen. Platen voorzien van rubbers. Kleine klusje aan het clubhuis. Schoonmaken van het clubhuis met de vaste groep op de maandagmorgen. Altijd op het veld als er een leverancier kwam. Controle op de ballenvoorraad. Terecht dat Dick samen met Riet Hegi de vrijwilligersprijs van Hilversum mocht ontvangen. Het schaap met de vijf poten, waarvan een replica in ons clubhuis hangt. Daarnaast ontvingen zij vanwege hun vrijwilligerswerk voor de vereniging en in de privésfeer in 2014 ook nog een lintje en werden zowel Dick als Riet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Toen er sprake was om in 1992 een fusie aan te gaan met de “eeuwige concurrent”, de Zwaluwen, was Dick niet meteen overtuigd. Achteraf heeft hij bij De Corvers nog vele jaren genoten van zijn club en was hij veelal aanwezig bij de wedstrijden van ons eerste team.

Dick was er “altijd” en zal voor altijd in de herinnering van velen voortleven.

De Corvers is dankbaar voor alles wat Dick voor de club heeft betekend.

Wij wensen Riet en verdere familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

Namens het bestuur en leden van Korfbalvereniging De Corvers

Hanneke Visser

Voorzitter